متابی سولفیت سدیم :

بعنوان یک احیا کننده و نگهدارنده مواد غذایی و سفید کننده درصنایع مختلف استفاده می گردد .

از این محصول نیز به عنوان حفاظت از ممبران در برابر آلودگی های میکروبی و مواد اکسید کننده در مواقعی که دستگاه زمان طولانی خاموش است استفاده می شود .

برخی از موارد کاربرد آن به شرح ذیل می باشد :

– در تصفیه آب جهت کلر زدایی آب قبل از ورود آب به سیستم اسمز معکوس .

– در صنایع غذایی بعنوان نگهدارنده و جلوگیری کننده از فساد مواد غذایی .

– در صنایع عکاسی در محلول ظهور جهت اسیدی کردن محلول ثبوت .

– در صنایع چرمسازی جهت آهک زدایی پوست .

– در صنایع آبکاری جهت تصفیه فاضلاب حاوی یون کروم شش ظرفیتی و جهت جدا کردن کلراضافی بعد از ازبین رفتن یون سیانید .

– در صنایع کاغذ سازی جهت سفید گری .

– در صنایع شیمیایی بعنوان احیا کننده جهت خالص سازی وجداسازی آلدییدها وکتونها و تولید سولفوکسیناتها (ماده پایه شامپو بچه) .

– در صنایع نساجی بعنوان تمیز و سفید کننده پشم و دیگرالیاف طبیعی ، جهت تولید رنگهای خمره ای

– در صنایع دارویی جهت تولید استامینوفن و به مقدار کم به بعضی از داروها اضافه می شود .