بایوساید یک عامل بازدارنده است که از طریق شیمیایی یا بیولوژیکی جلوی رشد و انتشار میکرو ارگانیسم مضر را می‌گیرد. مواد بایوساید نیز به عنوان عامل ضد رسوب و ضد عفونی کننده نه تنها در تصفیه آب صنعتی با عمر کوتاه، بلکه به عنوان یک ضد عفونی کننده در استخرهای شنا استفاده می‌شود یک آفت کش: این شامل قارچ کش، علف کش ها، حشره کش ها، کشنده های خزه ها، و جونده کش. ضد میکروبی: این شامل آنتی بیوتیک ها، آنتی باکتریال، ضد ویروس، ضد قارچ، و داروهای ضد انگل و همچنین اسپرم کش ها را ببینید انواع بایوساید بر پایه‌های آمفوتریک، کاتیونیک، آنیونیک را موجود می‌باشند. این ماده با قابلیت جلوگیری از فعالیت بعضی از آنزیم‌های حیاتی باکتری، بخصوص آنهایی که در تنفس و گلیکولیز دخالت دارند باعث آزادسازی محتویات داخل سلول باکتری به محیط اطراف آن می‌باشد. از سوی دیگر با افزایش زمان تماس و غلظت، ترکیبات نیتروژن و فسفر سلول باکتری به محیط اطراف ریخته و باکتری از بین می‌رود (مرحله باکتریوساید) ویژگی ها کنترل کننده و حذف کننده جلبک و باکتری‌ها و میکروارگانیزم‌ها دارای اثر پیشگیری طولانی مدت و موثر حاوی مواد ضد خوردگی مقاومت بالا در برابر ایجاد و گسترش رسوبات دارای قابلیت مناسب کاهش کشش سطحی آب