آبهای سطحی مدل 2091

این آنتی اسکالانت برای دستگاه های اسمز معکوسRO به کار میرود جهت جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی مثل کربنات کلسیم نقش دارد و کاربرد این محصول برای TDS زیر 4000 دارای PH3-5 رنگ این ماده زرد بسیار کم رنگ است دوز تزریق 4-6 ppm.بسته بندی در گالن های 20،25 بشکه 230،250 و مخزن 1000،1300 می باشد

آبهای سطحی مدل2092

این آنتی اسکالانت برای دستگاه های اسمز معکوس RO به کار میرود بر پایه فسفات ها می باشد و برای جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات کلسیم و آهن نقش موثری دارد و در شرایطی که مقدار سولفات سلیکا و سولفات باریم آب خام بالاست توصیه نمیشود کاربرد در TDS زیر 8000 رنگ این ماده زرد کمرنگ می باشد دوز تزریق 3-5 ppm و PH 2-4 بسته بندی در گالن های 20،25 بشکه 230،250 و مخزن 1000،1300 می باشد،بهای لب شور(آب چاه) مدل 2093 این آنتی اسکالانت برای دستگاه های اسمز معکوس RO برای جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی ممبران است از رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات کلسیم و منیزیم و آهن جلوگیری میکند.بر پایه اکریلیک اسید است و در تمامی دستگاههای تصفیه آب صنعتیRO به دلیل ترکیبی بودن و چندگانه بودن آن کاربرد فراوانی دارد و بسیار مقرون به صرفه است.ودر TDS زیر 15000 کاربرد دارد PH 2-3 می باشد و دوز تزریق 2-4 ppm این محصول زرد تیره است بسته بندی ها در گالن های 20،25 بشکه 250،230 و مخزن 1000،1300 می باشد دارای تاییده پتروشیمی،آبهای دریا(Sea Water) مدل 2094 این آنتی اسکالانت برای دستگاه های اسمز معکوسRO در شرایط بسیار خاص که سیلیکا بالا و سولفات بالا مثل آبهای دریا و آبهای لب شور(جنوب کشور)کاربرد دارد و برای جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی ممبران از رسوبات غیر آلی مانند کربنات ها،فسفات ها،سولفات ها،سیلیکا،آهن و باریم مورد استفاده قرار می گیرد.این آنتی اسکالانت ترکیبی پر کاربرد در TDS زیر 40000 دارای PH 11.5-12 و دوز تزریق 1-3 ppm سفید رنگ روشن است بر پایه پلیمری دارای ph بالا قلیایی می باشد.بسته بندی این محصول در گالن های 25،20 و در بشکه 230،250 و در مخزن های 1000،1300 می باشد.دارای تاییده پتروشیمی