پلی الکترولیت ها، پلیمرهای محلول در آب هستند که بار یونی را در طول زنجیره ی پلیمری حمل می کنند.
پلی الکترولیت ها دارای طیف گسترده ای وزن مولکولی و دانسیته با هستند. پلی الکترولیت ها در تصفیه آب، بازیافت نفت، حذف رنگ، ساخت کاغذ، پردازش مواد معدنی و غیره کاربردهای مختلفی دارند. هر دو پلی الکترولیت فولکولانت و دی فولکولانت به وزن مولکولی وابسته هستند. یک فولکولانت عمدتا عامل جداکننده ی مایع-جامد است. پلی الکترولیت ها به سه دسته ی زیر تقسیم بندی می شوند:
• آنیونی (دارای بار منفی)
• کاتیونی (دارای بار مثبت)
• غیر یونی (بدون بار)
پلی الکترولیت های معدنی و آلی هر دو دارای ویژگی های انعقاد، لخته سازی و پراکندگی هستند. تولید پلی الکترولیت های معدنی به طور مناسب به جای فولکولانت ها است، در پلی الکترولیت های آلی به علت رسوب گذاری و املاح موجود، پلیمر با وزن مولکولی بالا وجود دارد. فولکولانت های معدنی، نمک های فلزات چند منظوره مانند آلومینیوم و آهن هستند که روند رسوب گذاری این نمک ها کاملا متفاوت از انواع آلی است. پلی الکترولیت های رایج آنیونی (هوموپلیمرها و کوپلیمرهای نمک آکرلیک اسید با آکریل آمید) است که به طور کلی به عنوان پلی آکریل آمید نامیده می شوند. پلی الکترولیت های کاتیونی (هموپلیمرها یا کوپلیمرهای با آکریل آمید سه مونومر کاتیونی اصلی) هستند که به طیف گسترده ای از پلی اتیلن های کاتیونی به حضور مونومر کاتیونی، چگالی، بار و وزن مولکولی وابسته اند. پلی آمین های نیمه قیمتی که از اپی کلرو هیدرین و آمین های ثانویه مانند دی متیل آمین تولید می شوند، انواع دیگری از کاتیون ها با وزن مولکولی کم هستند که معمولا کاربرد های بسیار جالبی دارند. هوموپلیمرهای آکریل آمید اغلب در خانواده ی پلی الکترولیت ها گنجانده شده اند و اگرچه این ها بدون بار هستند، بنابراین غیریونی نامیده می شوند.
آب آشامیدنی با تصفیه آب های طبیعی به منظور کاهش  بی نظمی مولکول های آّب، از بین بردن طعم و شفافیت شکل ظاهری تولید می شود. به طور کلی در فرآیند تصفیه از فلوکولانت ها به منظور حذف باکتری ها، ویروس ها، جلبک ها، مواد معدنی حل شده، مواد آلی حل شده و مواد جامد معلق در آب استفاده می شود. همچنین در فرآیند هیدرولیز از پلی آکریل آمید آنیونی با درجه پائین در تصفیه آب استفاده می کنند. از آنجا که حضور سدیم در آب خام عمدتا به دلیل ذرات کلوئیدی است، انحلال و فیلتراسیون مورد نیاز است، از این رو از فولکولانت های با وزن مولکولی کم استفاده می شود. از لحاظ تاریخی، منعقد کننده های معدنی بر پایه ی آلومینیوم، آهن و کلسیم برای تصفیه آب آشامیدنی استفاده می شوند که سولفات آلومینیوم (آلوم) در واقع یکی از پرکاربردترین آن هاست. عملکرد این ماده به گونه ای است که با تشکیل رسوبات هیدروکسید آلومینیوم باعث تخریب مواد معلق می شود. جدا از این واقعیت که منعقد کننده ها باید در مقادیر زیاد مورد استفاده قرار گیرند، منعقد کننده ها دارای pH محدودی هستند که تحت آن شرایط رسوبات هیدروکسید تشکیل می شود. پلی الکترولیت ها با جایگزین کردن منعقد کننده های معدنی دربخش نهایی تصفیه، به طور قابل ملاحظه ای می توانند تشکیل لجن را کاهش دهند.
کاربرد پلی الکترولیت ها درتصفیه آب، فاضلاب و پساب ها:
فاضلاب داخلی و صنعتی انواع مختلفی از فاضلاب هستند. از بین بردن رنگ از جریان های فاضلاب چالشی برای دانشمندان است. رنگ، بسته به منبع و ماهیت خود، می تواند توسط روش های زیر حذف گردد:
• تخریب شیمیایی
• حذف فیزیکی مانند جذب
• روش های شیمی فیزیکی
• روش های بیولوژیکی
بسیاری از مواد رنگی موجود در جریان فاضلاب می توانند کاهش یا اکسید شوند. روش اکسیداسیون زمانی که ماده ی رنگی از منابع طبیعی است ترجیح داده می شود. هیپوکلریت سدیم، پراکسید هیدروژن و غیره معمولا برای این منظور استفاده می شود. روش های فیزیکی مانند جذب محدودند و به طور کلی در کنار روش های دیگرتصفیه به عنوان گام نهایی انجام می شوند. تصفیه با فولکولانت ها ممکن است به عنوان یک روش شیمی فیزیکی نامیده شود زیرا هر دو پدیده در این فرآیند دخیل هستند. هزینه تصفیه به طور مستقیم با شدت مواد رنگی متناسب است.
همچنین برای حذف مواد زیست فعال موجود در محیط آب از پلی الکترولیت ها استفاده می کنند. مسائل زیست محیطی باعث افزایش فشار برای حذف همه مواد از جمله مواد جامد معلق از پساب فاضلاب شده است. پلی الکترولیت ها می توانند در بعضی از مراحل رسوب گذاری فاضلاب مورد استفاده قرار گیرند. استفاده اصلی از پلی الکترولیت ها در تاریخ به منظور آبگیری لجن است. وزن مولکولی پلی الکترولیتی مطلوب، بسته به نوع تجهیزات آبگیری، متغیراست. که معمولا بسته به شرایط از پلی الکترولیت نوع کاتیونی استفاده می شود.

ساخت کاغذ یک هنر بسیار پیچیده است. پلی الکترولیت ها در تولید کاغذ بسیار کاربردی هستند:
• بهبود رطوبت دستگاه کاغذی فیبرها، پرکننده ها، رنگ ها و یا اندازه گیری مواد شیمیایی
• بهبود زهکشی ماشین کاغذ (در آب شستشو ماشین)
• بهبود “مقاومت خشک” کاغذ ساخته شده با الیاف ضایعات (بازیافت شده)
• بهبود “قدرت مرطوب” انواع خاصی از کاغذ مانند بافت چهره و حوله آشپزخانه
مواد نگهدارنده به طور کلی پلی آکریل آمید آنیونی یا کاتیونی هستند. رزین های خشک باعث افزایش قدرت کلی کاغذ نهایی شده و این کار توسط اتصال هیدروژن بین ذرات فیبرهای سلولز مجاور انجام می پذیرد. این ها معمولا پلیمرهای کاتیونی با وزن مولکولی متوسط هستند.
 
کاربرد پلی الکترولیت در نفت
از پلی الکترولیت ها در تکنولوژی حفاری و اکتشاف ذخایر نفتی استفاده می کنند. تقریبا تمام مراحل چرخه زندگی یک چاه نفت، مناطق کاربرد بالقوه برای پلی الکترولیت ها هستند. پلی الکترولیت ها در حین حفاری چاه های نفت (یا گاز)، حفاری چاه، تحرک مخزن، تولید نفت و گاز، اصلاح مشخصات مخزن و بهبود بازیافت نفت (سیل پلیمر) استفاده می شود.

کاربرد پلی الکترولیت در حفاری:
عملکرد مناسب گل حفاری برای افزایش میزان حفاری و کارایی عملیات حفاری بدون آسیب رساندن به ظرفیت چاه برای تولید نفت بسیار مهم است. پلیمرها برای تغییر ویسکوزیته گل به عنوان ماده چسبنده برای افزایش ویسکوزیته یا به عنوان رقیق کننده های مولکولی برای کاهش ویسکوزیته گل در شرایط برشی حفاری مورد استفاده قرار می گیرند. پلی آکریل آمیدهای با وزن مولکولی کم و متوسط یا پلی آکریلات ها به عنوان مواد افزودنی مایع استفاده می شوند. پلی اتیلن های مختلف می توانند به عنوان اصلاح کننده اصطکاک در طی فرآیند شکستن برای تحریک چاه استفاده شوند. سیل پلیمری شامل تزریق محلول پلی آکریل آمید به داخل چاه می شود تا روغن را از ویسکوزیته پایین تر خارج کند.
آکریل آمید:
آکریل آمید یک مونومراست و نمونه ای متفاوت از پلیمرهای پلی آکریل آمید است. بر طبق خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها، راه حل های زیست محیطی با تأثیرات بالا ارائه می دهند. آکریل آمید، که به راحتی تولید شده، دارای ویژگی های شیمیایی منحصر به فردی مانند سنتز پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا، است.
پلی آکریل آمیدها محلول هایی با کیفیت بالا و پاک کننده هایی موثر برای آب های آلوده هستند، تولید کارآمد و مناسب محیط زیست را قادر می سازند و فرصت های جدیدی را برای افزایش بهره وری از برنامه های کاربردی در زمینه های نفتی و معدنی حمایت می کنند و به همین علت آلودگی محیط زیست را به حداقل می رسانند.
پلی آکریل آمیدها ازآکریل آمیدهای تک مونومری تشکیل شده اند که هموپلیمرها را ایجاد می کنند. کوپلیمرها از ترکیب انواع مختلف مونومرهای کاربردی تشکیل شده اند که خواص ویژه ای دارند. آکریل آمید، مونومر کلیدی “خنثی” است که امکان تولید این پلیمرهای تخصصی را فراهم می کند. این ترکیبات معمولا پلیمرهای محلول در آب دارای بار کاتیونی یا آنیونی در مقیاس های مختلف و یا غير يوني هستند.علاوه بر این، وزن مولکولی را می توان با توجه به کاربرد مربوطه تنظیم کرد.
خصوصیات منحصر به فرد آکریل آمید به وسیله ترکیبی از ویژگی های شیمیایی وفیزیکی مطرح می شود: این ماده قطبی است، بنابراین بسیار درآب محلول است. این ماده غیر یونی است و دارای یک گروه آمیدی با  پتانسیل قوی پراکندگی هیدروژن با اکسیژن به عنوان گیرنده و “آمین” به عنوان اهدا کننده است، در نتیجه امکان تعامل با انواع مختلف گروه های قطبی وجود دارد. واکنش پذیری باند دوگانه، آکریل آمید را قادر می سازد تا پلیمری با وزن مولکولی بالا تشکیل دهد. پیوندهای پایدار کربن- کربن در کاربردهای مختلف، مورد نیاز است. این انعطاف پذیری باعث تولید بسیاری از پلیمرهای خاص می شود.
مصرف ترکیبات پلیمری به تازگی در بسیاری از تصفیه خانه ها مرسوم شده است. این مواد معمولا درحد ppm مورد استفاده قرار می گیرند و به عنوان منعقد کننده باعث تشکیل لخته و ته نشین شدن ذرات کلوئیدی می شوند و اگر به عنوان کمک منعقد کننده استفاده شوند، باعث کاهش غلظت ماده منعقد کننده می شوند.
 
مزایای پلی الکترولیت ها:
• نیازبه دوز کمتر در مقایسه با سایر مواد.
• زمان نگهداری کمتر.
• دارای ساختارهای سخت، متراکم و فشرده است.
• مصرف انرژی کم.
• تصفیه آب تخلیه شده و استفاده مجدد ازآن برای مصارف دیگر.
• از بین بردن میکرواورگانیسم ها.
• کاهش حجم لجن تشکیل شده.
• درشت تر کردن لخته های ایجاد شده.
• کاهش هزینه مصرفی.
• افزایش سرعت ته نشین شدن.